برچسب: سفر

حکیم باشید ۱۰

مأمون در نیشابور بود و امام رضا؟ع؟ و جمعی از فلاسفه و پزشکان مانند یوحنّا، جبرائیل و صالح و عده‌ای دیگر از عالمان و صاحب‌نظران در جلسه مأمون حضور داشتند. در آن مجلس از طبّ…