دسته بندی: طب اسلامی

درمان میگرن در طب جامع اسلامی

درمان میگرن میگرن نوعی سردرد طپش دار است که درد این نوع از سردرد، امان فرد مبتلا را از میان می برد و میتواند در یک طرف سر و یا هر دو سوی سر ایجاد…

درمان غلبه ریح

درمان غلبه ریح: وقتی از باد یا ریح صحبت می شود، مراد ما میتواند هر بادی باشد، چه بادی که در معده می پیچد و چه بادی که در بدن می چرخد و در هر…

درمان غلبه بلغم

درمان غلبه بلغم یا سردی و تری آشنایی با بلغم بیش از نیمی از وزن انسان آب است و این میزان در هر شخصی تفاوت دارد با افزایش حجم آب در بدن، بلغم نیز از…

درمان غلبه سودا

درمان غلبه سودا ابتدا تعریفی داشته باشیم از این مزاج سودا، سرد و خشک از جنس خاک و سرد و خشک است. رسوب خون است و PH=6 است و در طحال تولید می‌شود و طحال…

درمان غلبه صفرا

غلبه صفرا یا گرمی و خشکی و درمان: ابتدا تعریفی داشته باشیم از طبع های مختلف… همه انسان ها و موجودات و حتی اجسام از ۴ طبع یا خلط تشکیل شدند که این ۴ تا…

درمان غلبه دم

درمان غلبه دم یا گرمی و تری آشنایی با دم از جنس هوا و گرم و تر است وبرای رساندن غذا و اکسیژن به سلول‌ها است. دم به معنای خون بوده و غلبه آن عامل…