بایگانی

دهکده سلامت محیا

مجموعه محیا با مدیریت مستقیم استاد اخوان یکسالی است به طرح های اقتصاد مقاومتی سلامت محور اقدام نموده است. این طرح در ضمن آرمان زمینه سازی برای ظهور با توجیه اقتصادی و نگاه دهکده سلامت…

نقش مزاج در اختلال وسواس

در روایاتی از ائمه اطهار در مورد وسواس بسیار بحث شده است. اما در مورد وسواس در طب جامع اسلامی بسیار بحث داریم، چند عامل مهم برای وسواس داریم. یکی از مهمترین عوامل ایجاد وسواس…

نقش مزاج در اختلال هجوم افکار

نقش مزاج در اختلال هجوم افکار بسیاری از نوجوانان با اختلال هجوم افکار مواجه هستند. برای ایجاد تمرکز و درمان میتوان از باز ی های ایجاد تمرکز استفاده کرد، بازی هایی نظیر سودوکو و ……

نقش مزاج در اختلال افسردگی

افسردگی از منظر طب اسلامی سلسله مباحث پیرامون اختلالات عصبیطب اسلامی بیماری ها را از منظر اخلاط بررسی می کند. افسردگی از منظر طب اسلامی ریشه در غلبه خلط سودا دارد.برای درمان این اختلال باید…

سبک زندگی پیامبر اکرم (ص)

سبک زندگی پیامبر اسلام(ص) اهل بیت همگی سفارش به استفاده از عطر می کردند، اما منظور ایشان از عطر عطر های طبیعی و مفید برای مغز بوده است نه عطر های سرد امروزی که برای…