نوبت پنجره ها

اولین کاری که بعد از بلوغ باید بکنیم چیست؟

بلوغ

اولین کاری که بعد از بلوغ باید بکنیم چیست؟ چه کاری بعد از بلوغ باید در اولویت باشد؟ آیا بعد از بلوغ اول از همه نماز ، روزه ، غسل واجب است؟ یا .. در این کلیپ خواهید فهمید اولین کاری که بعد از بلوغ باید بکنیم چیست؟    

بیشتر بخوانید »